Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

knoptheid geen duidelijk beeld van de handeling, die tot de boeking leidde; de nommers vóór de geldkolom nu wijzen op een eenvoudige manier den weg naar den oorspronkelijken dagboekpost.

2. Bij het overbrengen van journaalposten naar 't grootboek schrijft men in 't journaal vóór den naam der rekening, die gedebiteerd of gecrediteerd moet worden het nommer van 't folio, waarop de rekening in 't grootboek voorkomt. Heeft de overboeking plaats gehad, dan zet men soms vóór het overgebrachte deel van den journaalpost een teeken, gewoonlijk een stip of een streepje, om aan te wijzen, dat de overschrijving plaats gehad heeft; noodig is dit echter niet.

De eerste journaalpost ziet er dan uit als volgt.

1 . 1 Kas

; voor ontvangen ƒ 20.000

2 aan Kapitaal

: voor in de zaak gebracht . ƒ 20.000 —

1

§ 19. In de onderstelling, dat de zaak op 16 September geen andere bezittingen en schulden heeft, dan door 't voorgaande dagboek aangewezen, kan men uit het grootboek de volgende balans opmaken (1 baal katoen is op ƒ150, 1 pak tabak op / 25 en 1 baal koffie op ƒ 60 geschat).

Balans op 16 September 1908.

Bezittingen der zaak: Schulden der zaak:

Kas ƒ 370 W. Smid, Rotterdam ƒ 6.000 —

De Handelsbank alhier -18.p00 Kapitaal

Goederen: Winst op goed. ƒ 240

10 balen katoen ƒ 1.500 Kapitaalreken. - 19.900 -20.140 10 pakk. tabak - 250 80 balen koffie - 4.800 - 6.550 C. Dijk, alhier. ... - 420 -

ƒ26.140 - ƒ26.140 -

Sluiten