Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 Juli. Geaccepteerd de traite van D. Willems te Rotterdam 0/Handelsbank alhier, 3/d. zicht, ƒ 310.

Journaalpost. (van 4 Juli).

Goederen aan Crediteuren, D. Willems te R/dam ƒ 310. Voorbeeld van een wissel, getrokken door D. Willems te Rotterdam op D. Eigenaar te X.

Rotterdam, 13 Juli 1908. ƒ 310, —

Drie dagen na zicht gelieve UEd. te betalen voor dezen mijnen wisselbrief aan de Handelsbank te Rotterdam of order de somma van

driehonderdentien gulden ets.

Waarde in rekening.

D. Willems.

Den Heer D. Eigenaar te X.

(Omtrent de beteekenis van verschillende uitdrukkingen, die in den wissel voorkomen, zie F. de Groot, Leerboek van het Handelsrekenen, deel 1).

Bij de acceptatie schrijft D. Eigenaar op de voorzijde van den wissel, dwars door 't formulier:

Geaccepteerd.

X. 14 Juli 1908.

D. Eigenaar.

Door deze acceptatie is de boekschuld aan D. Willems te Rotterdam veranderd in een wisselschuld.

W.vermeerd. (van den post van 14 Juli): Er is een boekschuld te niet gegaan, n.1. de schuld van ƒ 310 aan D. Willems als gewoon crediteur.

W.vermind.: Er is een wisselschuld ontstaan aan de Handelsbank of order.

Journaalpost (van 14 Juli)

Crediteuren

D. Willems te R/dam, (voor geaccept.

zijn traite) ƒ 310,—

aan Te betalen wissels

voor de traite van D. Willems te Rotterdam per 17 Juli ƒ 310, -

Sluiten