Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

order", wanneer men bij het trekken niet dadelijk iemand^heeft, die den wissel overneemt.

Verkoopt men het papier over eenigen tijd bijv. aan de Handelsbank, of geeft men het aan de Handelsbank in betaling, dan schrijft men op de rugzijde van den wissel aan den kant, waar de trekker zijn naam heeft geschreven:

Voor mij aan de Handelsbank of order. Waarde ontvangen.

Groningen, 18 Mei 1908. (Handteekening).

§ 51. Wissels in eigen geld boekt men gewoonlijk voor de nominale waarde, het wisselbedrag, ook al brengen ze niet zooveel op, als die waarde bedraagt. Het verschil, interest, wordt vereffend op een rekening, die we later bespreken.

(Koopt men echter geregeld wissels in eigen geld, om op den vervaldag de volle waarde te kunnen innen, dan boekt men ze niet op Te innen wissels, maar op een rekening Gedisconteerde wissels of Disconto-wissels, en wel tegen de contante waarde).

Wissels in vreemd geld boekt men steeds tegen de contante waarde. Komen zulke wissels dikwijls in een zaak voor, bijv. wanneer men handelt in buitenlandsche wissels, dan opent men rekeningen, als: Wissels in i', Wissels in M., Wissels in Frs., Wissels in Roebels enz.

§ 52. Memoriaalpost.

12 Aug. Getrokken op W. Steffens te Hamburg, ter inning van mijn vordering op hem, groot ƒ 4000, een wissel aan de order van mijzelven, M. 6837,61 per 12 Nov. a 58,50 ƒ 4000.

W.vermeerd.: Er komt een geldswaardig papier in de zaak, een wissel.

W.vermind.: Er gaat een (boek-) vordering op W. Steffens te niet.

Journaalpost.

Te innen wissels

voor mijn traite op W. Steffens te Hamburg M. 6837,61 per 12 Nov. ƒ4000,

aan W. Steffens te Hamburg

voor mijn traite op hem p. 12 Nov. ƒ 4000,

Sluiten