Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI. WINST OP GOEDEREN, - OP EFFECTEN ENZ. § 56. I. Memoriaalposten.

a. 1 Aug. Gekocht 10 kranjangs Java-suiker voor ƒ 700 en het bedrag per kas betaald.

b. 1 Aug. Verkocht (de) 10 kranjangs Java-suiker voor f 750 en het bedrag per kas ontvangen.

a. 1 Aug. W.vermeerd.: Er komen 10 kr. J.-suiker in de zaak.

W.vermind.: Er gaat ƒ700 uit de kas.

b. 1 Aug. W.vermeerd.: Er komt ƒ750 in de kas.

W.vermind.: Er gaan 10 kr. J.-suiker uit de zaak. Men krijgt dus op de rekening Goederen:

Goederen. Goederen.

1908 1908

Aug. j 1 Voor 10 kr. J. S. ƒ 700| — Aug. j 1 Voor 10 kr. J. S. ƒ 750 —

Noemen we nu „winst" op goederen het verkoopsbedrag, verminderd met: het inkoopsbedrag plus alle onkosten dan heeft men:

Alle gekochte goederen zijn verkocht en de winst bedraagt ƒ750 ƒ700 = ƒ 50. Deze winst is een schuld van de zaak aan den eigenaar; want hij nam ƒ700 uit de kas en bracht er ƒ750 in, vermeerderde dus zijn in de zaak gestoken kapitaal met ƒ 50.

Opmerkingen. Uit het bovenstaande blijkt, dat de rekening Goederen eigenlijk een dubbele rekening is. Zij wijst n.1. aan:

a. De hoeveelheid der ge- en verkochte goederen, dus de waardevermeerdering en w.vermindering der goederen, en

b. Hoe groot de winst (of het verlies) op de goederen is, dus een vermeerdering of vermindering van het handelskapitaal.

Men brengt de ƒ 50 winst echter niet dadelijk op Kapitaal over, maar eerst bij het einde van het jaar (§ 55); tot zoo lang is dus Goederen, wat de geldkolommen betreft, hulprekening van Kapitaal.

2. Wat hier gezegd is van Goederen, geldt ook voor Effecten en verschillende andere rekeningen.

Sluiten