Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 57. II. Memoriaalposten.

a. 2 Sept. Gekocht 20 pakken tabak voor ƒ600 en het bedrag per kas betaald.

b. 2 Sept. Verkocht (de) 20 pakken tabak voor ƒ580 en het bedrag in contanten ontvangen.

Op dezelfde wijze als bij § 56 heeft men:

Goederen. Goederen.

1908 1908

Sept. j 2 Voor 20 p. tabak ƒ 600 - Sept. | 2 Voor 20 p. tabak ƒ 580 -

Alle gekochte goederen zijn verkocht en het verlies bedraagt ƒ600 - ƒ580 = ƒ20. Dit verlies is een vordering van de zaak op den eigenaar; want hij nam ƒ600 uit de kas en bracht er ƒ 580 in, verminderde dus zijn in de zaak gestoken kapitaal met ƒ 20.

Opmerkingen. 1. Vergelijk de opmerkingen van § 56 met het bovenstaande.

2. Blijkbaar zal de rekening Goederen de winst of het verlies op de goederen aanwijzen, wanneer men in de geldkolommen boekt:

a. Op de 1ste blz.: Het inkoopsbedrag met alle onkosten,

b. „ „ 2de „ : Het verkoopsbedrag en

c. Rekening houdt met de nog aanwezige voorraden (zie § 23).

Tot de bovenbedoelde onkosten behooren: vracht, pakhuishuur en zegels.

§ 58. III. Memoriaalpost.

12 Sept. Betaald voor vracht op 20 pakken tabak ƒ 10.

De eigenaar neemt ƒ 10 uit de kas, zonder er een stoffelijke waarde of een vordering op een derde voor in de plaats te geven; de ƒ 10 geeft hij uit, voor hein dus een verlies van dat bedrag.

W.vermeerd.: De zaak krijgt een vordering van ƒ 10 op den eigenaar.

W.vermind.: Er gaat ƒ 10 uit de kas.

De eerste ƒ 10 (w.vermeerd.) boeken we op Goederen (zie § 56 en § 57).

Sluiten