Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99. 6 Mei. Hoe wordt de boeking van den vorigen post, wanneer wij de promesse zegelen?

100. 24 Mei. Verdisconteerd ( = verkocht tegen de contante waarde) de promesse van P. te R., ƒ2012,50 per 21 Juli. Het bedrag ontvangen in een aanwijzing op W. Prins, kassier

alhier. Disc. 3 %.

101. 26 Mei. Getrokken op A. te R., ter inning van mijn vordering op hem per 1 Aug., een wissel, ƒ1800 per 1 Aug., aan de order van de Handelsbank. De contante waarde van de Handelsbank ontvangen. Disc. 3 %.

102. 28 Mei. (Remise) ontvangen van C. te L., ter voldoening van zijn schuld aan mij per 1 Aug., (in) een wissel, ƒ2400 per 1 Aug., traite van G. Vliet te Utrecht aan de order van de Utrechtsche Bank aldaar.

103. 10 Juni. Geëndosseerd aan de Handelsbank alhier de traite van G. Vliet te Utrecht, ƒ 2400 p. 1 Aug. De contante waarde bijgeschreven op mijn deposito-rekening bij de Bank. Disc. 3 %.

104. 12 Juni. Geëndosseerd mijn traite op B. Verver te Deventer, ƒ 1440 per 1 Aug., aan de Handelsbank. De contante waarde ontvangen. Disc. 3 %.

105. 17 Juni. Geaccepteerd een traite van B. de Vries te Rotterdam, ƒ 1220 per 1 September.

106. 8 Juli. Gedisconteerd (= gekocht tegen de contante waarde) de traite van B. de Vries te Rotterdam, ƒ 1220 per 1 September. Disc. 3 %.

De contante waarde betaald in een aanwijzing op mijn kassier Vliet.

107. 13 Juli. Geaccepteerd een traite van D. te E.,ƒ 1000 per 1 September, en den wissel betaalbaar gesteld bij de Geldersche Credietvereeniging. (Alleen van 't accepteeren een journaalpost te maken; van het betaalbaar stellen bij de Geldersche Credietvereeniging zendt men deze bericht).

Opmerking. Onderaan 't gewone wisselformulier schrijft men:

Betaalbaar ten kantore van de Geldersche Credietvereeniging te

108. 1 Sept. Bericht ontvangen van de Geldersche Credietvereeniging, dat zij de traite van D. te E. op mij

Sluiten