Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

§ 76. Voorbeelden van grootboek-folio's behoorende bij de voorafgaande journaalposten.

FnLL ^5' Kas. Fol. 1.

1908- 1908. I

Mrt. 1 Voor ontvangen 1 ƒ30.000 - Mrt. 1 Voor betaald 2 ƒ 150-

~ » 2 " » 3 -29.700 — " 3 „ „ 4j . 60 —

Fol. 3. Huishouding. Huishouding. Fol. 3.

1908- I 1908. I

Mrt. 1 Voor uit de kas

ontvangen. . 2 ƒ 150 —

Fol. 7. Crediteuren. Crediteuren. Fol. 7.

1908-1 I I 1908. T j-

Mrt. 5 A. Lelie, 50 p. tabak 5 ƒ1.25075 Rotterdam

,r2q\u°P£aVe' Bre"g het i°urnaaI over in rekening-vorm (Grootboek). Voor de namen der rekeningen zie de proefbalans op pag. 75.

XIX. ENKELE OVERSCHRIJVINGEN.

§ 77. Vóórdat men de juistheid dergemaakte boekingen onderzoekt, gaat men n3) op welke hulprekeningen bedragen voorkomen die onmiddellijk op de hoofdrekeningen gebracht kunnen worden!

Huishouding. De uitgaven voor deze zijn, om er een afzonderlijk overz.cht van te hebben, op een afzonderlijke rekening gebracht. Ten einde ze geheel gescheiden te houden van de winsten en verliezen van den handel, brengen we ze nu over

hP , !n'ng' waaroP ze behooren, op Kapitaal, en wel op de l»te b!adz. (Waarom P) 1

De overbrenging begint met het vormen van een memoriaalpost

h ;• ,oLtC bren2en naar Kapitaal het saldo van Huishouding ƒ250, —.

Sluiten