Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVIII. GOEDEREN IN COMPAGNIE.

§ 115. Bij den handel in gemeenschappelijke rekening met anderen onderscheidt men de volgende vier gevallen.

A. Men is noch met den inkoop, noch met den verkoop belast.

B. Men is wel met den inkoop, doch niet met den verkoop belast.

C. Men is niet met den inkoop, doch wel met den verkoop belast.

D. Men is èn met den inkoop, èn met den verkoop belast.

A. Zie de posten 154 en 155.

1. Bij 't ontvangen der factuur heeft men: (154) W.vermeerd.: Een aandeel in een partij goederen, bijv. de

helft, en boekt dat op de rekening: Goederen in \ rekening met X. te Y.

W.vermind.: Er ontstaat een schuld aan den kooper der goederen.

2. Bij 't ontvangen der verkooprekening heeft men: (155) W.vermeerd.: Er ontstaat een vordering op den verkooper. W.vermind.: Ons deel der goederen is verkocht.

B. Zie de posten 158 160.

1. Bij 't verzenden der factuur heeft men: (159)

W.vermeerd.: Een aandeel in een partij goederen (zieonder Al)en Vorderingen op hen, voor wie we kochten.

W.vermind.: Er gaan goederen uit de zaak, nl. de gekochte

partij, die wij oorspronkelijk geheel voor eigen rekening boekten (Post 158).

2. Zie onder A2.

C. Zie de posten 164- 168.

1. Als onder Al.

2. Bij 't verkoopen der partij, in eens of bij gedeelten, ontstaan er schulden aan de andere deelhebbenden, terwijl ons aandeel, of een gedeelte ervan, uit de zaak gaat.

Men boekt deze waardeverminderingen op de rekening

Sluiten