Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen, 4 December 1908.

57 A deposito geplaatst bij de Handelsbank alhier a 2% ƒ 5.800

5 ;

58 Ten verkoop gezonden aan C. te Londen voor mijn rekening, den wissel

van post 50, fr. 1600 per 15 December. ƒ 767 20 6 —

59 Verkocht a contant aan P. alhier van de partij van post 51:

30 kranjangs Java-suiker voor. ... ƒ 2.37050 7

60 Verkoooprekening gezonden aan C.

te Londen over de mij ten verkoopgezonden

80 kranj. Java-suiker. Bruto provenu ƒ 6.193 Onkosten ƒ 45,80 Court. |% - 15,49 Prov. 2% - 123,86 - 185 15^

Waarde per 4 Febr. a.s. Netto provenu ƒ 6.007 85 10

61 Afrekening ontvangen van C. te Londen over den hem ten verkoop gezonden wissel, fr. 1600 per 15 December.

fr. 1600afr. 25,10 = £ 63.14.11 a/12,10 ƒ 76940

-11

62 Geaccepteerd voor rekening van C.

te Londen: ƒ 5798,40 per 4 Febr. a.s. . ƒ 5.798 40

£ 15 per idem, geaccept. a/12 - 180 ƒ 5.978 40 ——12

63 Remise ontvangen van C. te Londen,

voor mijn rekening, in een wissel op de Handelsbank alhier, ƒ 769,40, 8/d. zicht,

ter vereffening van £ 63.14.11 a ƒ 12.2 . ƒ 769 40

Sluiten