Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overgebracht ƒ76.997 21

Dubieuse debiteuren:

Geschatte waarde 80% van ƒ2.240,50 . - 1.792 40

De Handelsbank - 14.569 40

Failliete boedel van P. alhier:

Geschatte waarde 30% van ƒ2.370,50 . 711 15

ƒ94.070 16

85 Passiva.

Interest:

Van Te innen wissels^3200 in 19/d. a 3 % ƒ 5 07 „ Debiteuren: ƒ 4000 in 1/m. a 3% . - 10 ƒ 15 07 Crediteuren:

Q. alhier ƒ 402 125

C. Boom alhier - 53 65

G. te Amsterdam - 4.806 80 - 5.262 575

Te betalen wissels:

ƒ20.000, prom. aan H. te R/dam p. 9 Jan.

- 3.020,80, prom. aan X. alhier p. 9. Febr.

- 5.798,40, remise v. C. te Londen p. 4 Febr.

920,80, prom. aan H. alhier p. 30 Mrt. - 29.740

Wissels in vreemd geld:

£ 15 per 4 Febr. a 11,98 179 70

Onkosten:

Nog te betalen vracht van Batavia n. hier - 800

A. te Bremen z/r - 319 31

X. IJ. te Batavia m/r :

ƒ4243,70 I. C. a 100£ - 4.264 92 ]

C. te Londen z/r - 29 45 1

ƒ40.611 025 I

86 Mijn zuiver kapitaal bedraagt . . ƒ 53.459 1 35;

Sluiten