Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ruimte toch ook niet geheel) te vinden. Vraagt men zich af, waarom van de twee overblijvende vormen, het vierkant, ofschoon het uiterst gemakkelijk te construeeren is en de ruimte geheel vult, dan eveneens verworpen, en op de geheele beschaafde wereld overal de rechthoek verkozen is, dan luidt het antwoord eenvoudig : omdat het vierkant te eenvormig, te star, te weinig soepel is, om zich gemakkelijk naar alle behoeften of smaken te voegen, en vooral omdat een vierkant in tweeën, achten, tweeëndertigen enz. verdeeld, toch weêr een rechthoek oplevert; terwijl de rechthoek, naar verkiezing staand of liggend, smaller of breeder genomen, aan alle vereischten beter voldoet, en, hoe ook gevouwen, in den regel telkens weêr een rechthoek vormt. — Ziedaar in 't kort, de redenen, die wat onze papieren betreft, en mutatis mutandis, ook wat onze meubelen, vertrekken en gebouwen aangaat, aan den rechthoek de uitsluitende voorkeur in het dagelijksch gebruik verzekerd hebben: onze natuur, onze lichaamsbouw is hierbij blijkbaar in het spel. Doch minder gemakkelijk te verklaren is het feit, dat datzelfde menschdom in eene beschavingsperiode, die terecht de „papieren eeuw" genoemd is, niettegenstaande in het dagelijksch leven de overgroote meerderheid der papieren bestemd is, om ééns of meermalen gevouwen (gehalveerd, gevierendeeld, enz.) te worden, ten einde ze daardoor voor verzending (bijv. met de post) of voor opberging (bijv. in eene bibliotheek, in een archief, in eene portefeuille),

Sluiten