Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgeleide formaat-Bührer (i i.5 x 16.5, zie hierboven) verschillen.

Op deze wijze is nu, als vanzelf, de volgende, door den heer Biihrer c. s. terstond overgenomen, tabel ontstaan :

Tabel van internationale of wereldformaten.1)

Nr. Centimeter. Toepassing.

I 1 : 1.41 \

II 1.41.2 1 pormaten voor post- en portzegels ... „2 \ 2f e.d., voor etiketten, huis- en handels-

V 2 ^ ^ 66 \ mer'cen' toegangskaarten, exlibris,

ss'o 1 enz., enz.

VI 5.66:8 '

VII 8:11.3 '

VIII 11.3:16 Zakformaat ) voor alle mogeIX 16:22.6 Handformaat ) lijke doeleinden.

X | 22.6:32 ^ Formaten voor atlassen, kunst-

XI 32 ■ 45 3 ~~ ' prenten, huisplakkaten, enz.

XII 45-3:64 >

XIII 64:90.5 ) Formaten voor landkaarten, muur-

XIV 90.5:128 ( plakkaten, spoor- en tramweg-dienst-

XV 128:181 \ regelingen enz.

XVI | 181:256 I

Andere reeksen van smalle formaten verkrijgt men door 2, 4 of 8-maal aan elkander voegen van grondformaten, bijv :

2 X 2 : I 41 = I 41 : 4 cM.

2 X 4 : 1 41 = I-41 : 8 cM 2X8:141141:16 cM

Deze formaten dienen voor langwerpige etiketten, Le po r ello-alb u m s, smalle aanplakbiljetten enz

Sluiten