Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5.

Bedragen de kosten der zending minder dan de gestorte {0.25, dan komt het resteerende ten bate van de Bibliotheek.

Art. 6.

Meent hij, die het boek ter leen ontvangt, dat het zich niet in den aangegeven staat bevindt, dan bericht hij dit, met omschrijving, keerend aan den Bibliothecaris, die ten spoedigste daaromtrent inlicht.

Art. 7.

Het boek kan 4 weken in leen gehouden worden. Na dien tijd beslist de Bibliothecaris óf en met hoeveel die

tijd verlengd kan worden.

Op geenerlei wijze mogen aanteekeningen in de boeken gemaakt, bladen omgevouwen worden en dergelijken.

De terugzending geschiedt franco in portefeuille. De Bibliothecaris bericht omtrent de ontvangst.

Art. 8.

Aan leden, die geen rekening houden met de bovenstaande bepalingen, worden geen boeken uitgeleend.

Art. 9.

Omtrent geschillen, uit de toepassing van dit reglement voortvloeiende, beslist de Voorzitter der Vereeniging, aan wiens uitspraak partijen zich hebben te onderwerpen.

Sluiten