Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inrichting van het bedrijf als tramweg op de geldelijke uitkomsten heeft, daar bij een deel der uitgaven de omvang van het vervoer van overwegenden, bij een ander deel van minder beteekenenden invloed is. Een juisteren blik op het verband tusschen de inrichting van het bedrijf en de uitgaven verkrijgt men door afzonderlijke beschouwing der hoofdrubrieken, waarin de exploitatiekosten bij alle spoor-en tramwegondernemingen op Java worden onderscheiden, te weten: Administratie, Weg en Werken, Tractie en Beweging en Vervoer. Deze rubrieken laten derhalve, elk voor zich, eene vergelijking toe der uitgaven bij de Staatsspoorwegen en de voornaamste tramwegondernemingen.

Wat de rubriek Administratie betreft, moet deze vergelijking echter achterwege blijven. De tramwegmaatschappijen brengen daaronder de kosten der Directie en die van den Chef der Exploitatie met de ambtenaren der boekhouding en controle. Sommige bloeiende ondernemingen brengen daarenboven de aan het personeel uitgekeerde winstaandeelen op dit onderdeel der exploitatierekening. Bij de Staatsspoorwegen blijven daarentegen de kosten van verschillende takken der administratie in Indië en in Nederland, welke ten behoeve van den spoorwegdienst werkzaam zijn, buiten beschouwing bij de samenstelling der exploitatierekening.

Vergelijkend overzicht van de exploitatiekosten.

Exploitatie- Exploitatiekosten per askilometer kosten Weg en in centen.

Werken per ^ Beweging

dagkilometer. Wp;,{pn Tractie. en Tezamen.

^> wensen. Vervoer.

■ Oosterüjnen .... ƒ 2.10 0.6 | 1.32 0.93 2.85

Staatsspoorwegen „ ' „ 0

| Westerlijnen .... 2.17 0.7 1.6 1— ó.ó

N. I. S. M. Tramweg Goendih-Soerabaja . 1.45 0.85 0.8 0.6 2.25

Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij . 1.19 0.65 0.8 0.6 2.05

Semarang-Cheribon „ „ • 1-49 0.86 0.9 0.47 2.23

Serajoedal I „ ! 0.69 0.5 0.8 0.4 1.7

Kediri „ , • 0.51 0.4 0.8 0.4 1.6

Malang \ , • 0.39 0.4 1.7 0.6 2.7

Pasoeroean » \ ■ 0.30 0.2 1.1 0.4 1.7

Probolinggo . , • 0.33 0.2 0.9 0.3 1.4

Modjokerto , 0.40 0.3 1.2 0.6 2.1

I Babat-Djombang , , . 0.82 0.6 0.9 0.4 1.9

Madoera „ i ■ 0.50 1.1 1.4 0.9 3.4

Sluiten