Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

Het vervoer.

Bladz.

Algemeene beschouwing van het personen- en goederenvervoer 85

Het reizigersvervoer.

a. Stads- en voorstadsverkeer 88

b. Afstandsverkeer 91

Het goederenvervoer "°

Inrichting van den goederendienst en van de tarieven 103

ZESDE HOOFDSTUK.

Geldelijke uitkomsten en vooruitzichten.

De geldelijke uitkomsten der spoor- en tramwegen 113

Vooruitzichten voor de uitbreiding van het tramwegnet 116

Ombouwing van tramwegen in spoorwegen H'

AFBEELDINGEN.

Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij.

1. Bureau en personeel der hoofd-administratie te Semarang.

2. Centraal-station Semarang.

3. Station Poerwodadie.

4. Overkapping station Joana.

5. Trein in beweging op den overstroomden weg nabij Joana.

6. Ingraving in de lijn Majong-Petjangaan van K.M. 9+120—9+578.

7. Brug bij K.M. 7+450 in de lijn Majong-Petjangaan.

8. Ingraving op de lijn Rembang-Blora.

9. Ingraving bij Tjabak, lijn Blora-Tjepoe.

10. Brug over de Loesie-rivier, lijn Blora-Tjepoe.

11. Brug over de Joana-rivier, lijn Joana-Lasem.

Serajoedal Stoomtram-Maatschappij.

12. Gezicht in de kloof bij KM. 18.6.

13. Gezicht op de baan bij K.M. 78.8 langs rijstvelden en klappertuinen.

Sluiten