Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koningin ten geschenke gegeven te worden, als het na de uitgave noch „in goeden staat" is — anders aan z'n vader te Batavia — maar vooral om de kunstwaarde.

De naam Douwes Dekker heeft al 'en goede klank in Nederland, maar geen zachte, welluidende. Het „Multatuli, veel heb ik geleden!" is ons in bitterheid als 'en vloek toegeslingerd en die vloek deed 'en rilling gaan door het land, die vloek was 'en werk van kunst. Ook deze drager van die naam kan zeggen: Multatuli:! Ook hij heeft in zijn lijden 'en werk van kunst gemaakt, maar dit is 'en zegening, 'en eerbiedige hulde. Lijnrecht staan ze tegenover elkaar, geen vergelijking voegt ons, maar beiden kwamen voort uit edele gedachten.

Haarlem. j, B. Schepers.

Sluiten