Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. Bergen op Zoom, Roosen¬

daal en O niet 2 stemm. door den heer J. W. W. COEBERGH.

14. Breda en 0 3 W. M. VAN

DEVENTER.

15. Delft en 0 2 J. H. WASZINK.

16. Deventer 3 ,, ]■ REBEL.

17. Dordrecht en 0 3 „ „ .. .. F- DOZY.

18. Enschede 2 „ mejuffr. M. C. METMAN.

19. Friesland 4 „ den heer P. H. VAN EDEN.

20. Frieslands Zuidwesthoek . „ 2 „ „ .. .. L. HERTZBERGER.

21. Goeree en Overflakkee . . „ 1 stem P. J. MULDER.

22. Gorinchem en 0 3 stemmen A. G. J. HOLLWEG.

23. Gouda en O .2 „ .. P. W. MARI.

24. 's-Gravenhage en O. . . ..8 „ D. SNOECK

HENKEMANS.

25. Groningen .5 .. „ H. G. HAMAKER.

26. Haarlem en 0 5 P. w. PEEREBOOM.

27. Heerenveen en 0 3 ,, G. H. KAISER.

28. Helder en O .2 ,, H. F. MINKEMA.

29. Helmond, Eindh. en 0 2 ,, H. A. DIEPEN.

30. 's-Hertogenbosch en 0 3 ,, S. DIAMANT.

31. Leiden en 0 4 H. W. BORGERHOFF-

MULDER.

32. Meppel en 0 2 J. LEYDESDORFF.

33. Noord-Limburg 2 „ ,. C.L.A.VANDERWEIJDEN

34. Nijmegen en 0 4 „ „ „ „ J. B. C. PERSENAIRE.

35. Purmerend en O .,1 stem ,, „ ,. H. C. MAATS.

36. Rotterdam en 0 6 stemmen B. C. VAN DER NAGEL.

37. Schiedam en O .2 ,, P- H. VAN ROOJEN.

38. TielenO 2 J.HOCKEHOOGENBOOM.

39. Tilburg en O. . . . „ 2 ,, ,, .. ,, B. A. C. DAAMEN.

40. Twente .3 „ B. VOS.

41. Utrecht 7 J. H. G. CARSTENS.

42. de Vecht en 0 1 stem L. L. POSTHUMA.

43. Voorne en Putten 1 G. HOFMAN.

44. Wageningen en 0 2 stemmen A. SCHULD.

45. Walcheren 2 A. STA VERMAN.

46. West-Friesland 2 „ „ A. H. VAN DEN BERG.

47. Westland 1 stem P. TIMMERS.

Niet vertegenwoordigd zijn de afdeelingen: Drente s Zuid-Oosthoek, Geertruidenberg en O., Gooi en Eemland, Haarlemmermeer en O., Oldambt, Oude IJsel, Overveluwe, Schouwen en Duiveland, Waterland, IJsel-Noord-AlbasLek, Zeeuwsch-Vlaanderen O. D., Zeeuwsch-Vlaanderen W. D. en Zuid- en Noord-Beveland, te zamen uitbrengende 21 stemmen.

De voorzitter:

Er zijn vertegenwoordigd 47 afdeelingen, uitbrengende 136 stemmen. Wij zullen dus de beraadslagingen kunnen openen. Het allereerst is aan de orde punt III der agenda:

Sluiten