Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De algemeene vergadering, dankbaar voor de door de Geamendeerde , , ., . . , motie van de

commissie ad hoe genomen moeite, spreekt in overeenstem- centrale

ming met vroeger genomen besluiten, den wensch uit, dat alle commissie. leden der maatschappij zich verbinden voortaan aan verzekeringsmaatschappijen tegen de geldelijke gevolgen van ziekten en ongevallen en aan particuliere instellingen tot uitkeering bij ziekte of ongeval, geen andere verklaringen af te geven dan die van den datum, waarop de behandeling is begonnen en geëindigd, en draagt het hoofdbestuur op dit in een algemeen bindend besluit voor te bereiden.

Vóór: de afdeelingen Alkmaar en O., Alphen en O., Amsterdam, Apeldoorn en O., Assen en O., Breda en O., Delft en O., Deventer, Dordrecht en O., Enschede, Friesland,

Frieslands Zuidwesthoek, Goeree en Overflakkee, Gorinchem en O., Gouda en O., Groningen, Haarlem en O., Heerenveen en O., Helder en O., Leiden en O., Meppel en O., NoordLimburg, Nijmegen en O., Purmerend en O., Rotterdam en O., Tilburg en O., Twente, Voorne en Putten, Wageningen en O., Walcheren, West-Friesland, Westland, Woerden en O., Zaanland, Zuid-Hollandsche Eilanden, Zuid-Limburg,

Zutphen en O. en Zwolle en O.

Tégen: de afdeelingen Arnhem en O,, 's-Gravenhage en O., s-Hertogenbosch en O., Schiedam en O., Tiel en O., en Utrecht.

Afwezig bij de stemming de vertegenwoordigde afdeelingen:

Bergen op Zoom, Roosendaal en O., Helmond, Eindhoven en O., en de Vecht en O.

De voorzitter:

De geamendeerde motie van de afdeeling Meppel en O., oorspron-Geamendeerde

kelijk van de centrale commissie voor de beroepsbelanaen, is aanae-motle centra'e

° commissie

nomen met 105 stemmen vóór en 26 stemmen tegen. Daarmede gaan aangenomen.

wij over tot de orde van den dag.

De afgevaardigde van de afdeeling 's-Gravenhage en O., de heer Snoeck Henkemans:

Mijnheer de voorzitter! In de door den secretaris voorgelezen motie waren niet opgenomen de woorden: „en gaat over tot de orde van den dag".

De voorzitter:

Het spreekt vari zelf dat dit in de bedoeling lag. Over die woorden zal ik zeker wel niet behoeven te laten stemmen, of wenscht iemand

Sluiten