Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vóór: de afdeelingen Alkmaar en O., Alphen en O., Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem en O., Assen en O., Breda en O., Delft en O., Deventer, Dordrecht en O., Enschede, Friesland, Frieslands Zuidwesthoek, Gorinchemen O., Gouda en O., 's-Gravenhage en O., Groningen, Haarlem en O., Heerenveen en O., Helder en O., Helmond, Eindhoven en O., 's-Hertogenbosch en O., Leiden en O., Meppel en O., Nijmegen en O.. Purmerend en O., Rotterdam en O., Schiedam en O., Tiel en O., Tilburg en O., Twente, Utrecht, de Vecht en O., Voorne en Putten, Wageningen en O., Walcheren, West-Friesland, Westland, Woerden en O., Zaanland, Zuid-Hollandsche Eilanden, Zuid-Limburg en

Zwolle en O.

Tegen: Geen der vertegenwoordigende afdeelingen.

Afwezig bij de stemming : de vertegenwoordigde afdeelingen Bergen op Zoom, Roosendaal en O., Goeree en Overflakkee, Noord-Limburg en Zutphen en O., te zamen uitbrengende 8 stemmen.

( De voorzitter:

hoofdelijke De leidraad is met algemeene stemmen en wel met 128 aangenomen, stemming Qan za\ jk nu vergadering schorsen. Mijn plan is van middag tot aangenomen. ^ ^ t£ vergaderen. Dan zijn wij nog ternauwernood in staat alles af te maken, wanneer de heeren niet een slot op den mond leggen. Wij moeten toch zien dat wij een en ander nog tot een goed einde brengen. Want het spreekt wel van zelf, dat wij het ontwerpherzien huishoudelijk reglement niet kunnen behandelen, maar er ^.ijn toch enkele artikelen, die wij beslist van middag moeten afdoen, omdat anders het bestuur der centrale organisatie niet voort kan werken. Dat zijn de artikelen 17—21, 62, 216, zoodat ik u uitnoodig zoo kort mogelijk te zijn en te streven naar afdoening van de agenda. Vergadering! De vergadering wordt te één uur geschorst.

WOENSDAGMIDDAG 8 JULI 1914.

Heropening De voorzitter, de heer H. Zwaardemaker, heropent de ververgadering. garing des middags te twee uur.

De voorzitter:

Mijne heeren, ik heropen de vergadering. Wij kunnen beginnen met te behandelen wat nog overgebleven is. Daarom stel ik het eerst aan de orde de motie van de afdeeling Amsterdam, luidende:

Sluiten