Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vóór: de afdeelingen Alkmaar en O., Amsterdam, Apeldoorn en O., Arnhem en O., Assen en O., Delft en O., Dordrecht en O., Enschede, Frieslands Zuidwesthoek, Goeree en Overflakkee, Gorinchem en O., Gouda en O.,'s-Gravenhage en O., Groningen, Haarlem en O., Heerenveen en O., Helder en O., 's-Hertogenbosch en O., Leiden en O., Meppelen O.,

Nijmegen en O., Purmerend en O., Rotterdam en O., Tielen O., Twente, Utrecht, de Vecht en O., Walcheren, West Friesland, Westland, Woerden en O., Zaanland, ZuidLimburg en Zwolle en O.

Blanco: de afdeelingen Alphen en O., Breda en O. en Zuid-Hollandsche Eilanden.

Bij de stemming afwezig: de vertegenwoordigde afdeelingen Bergen op Zoom, Roosendaal en O., Deventer, Friesland,

Helmond, Eindhoven en O., Noord-Limburg, Schiedam en O.. Tilburg en O., Voorne en Putten, Wageningen en O. en Zutphen en O., te zamen uitbrengende 23 stemmen.

De voorzitter:

Het gewijzigde artikel is aangenomen met 106 stemmen voor en 7 stemmen in blanco. Aan de orde komt nu het gewijzigde tweede lid van art. 14, luidende: eerste lid der

statuten aangenomen.

De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de maat- Wijziging schappij in rechten. art. 14, tweede

lid, der statuten.

De afgevaardigde van de afdeeling Rotterdam en O., de heer B. C. Van der Nagel:

Mijnheer de voorzitter! De afdeeling Rotterdam en O. wilde vragen of het niet mogelijk was, dat ook de penningmeester hierbij wordt genoemd. Dan heeft men het geheele dagelijksch bestuur.

De secretaris der commissie voor de reglementsherziening,

de heer B. A. P. van Dam:

Ik geloof wel dat ik namens de commissie dat voorstel mag ondersteunen. Persoonlijk heb ik al de opmerking gemaakt dat het beter was in dit geval den penningmeester dan den secretaris te nemen,

omdat wij mogelijk naderhand wel eens een secretaris zouden kunnen krijgen, die geen lid is van het hoofdbestuur, ja zelfs wel een, die geen lid is van de maatschappij, bijv. een jurist.

De voorzitter:

Dus de penningmeester komt er bij ?

Sluiten