Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleur, was zeer onrustig en huilerig. Nergens afwijkingen te vinden, pupillen normaal, temperatuur 38.7. Koude inwikkelingen werden voorgeschreven. Te middernacht werd ik wederom geroepen ; het kind zou convulsies gehad hebben, over het geheele lichaam, met schuim op den mond. Temperatuur 40.3. Bij nauwkeurig onderzoek waren wederom geen afwijkingen te vinden. Langzamerhand werd het kind somnolent. Lauwe baden. Om half drie wederom convulsies, zich wederom over het geheele lichaam uitstrekkende, terwijl zich schuim op den mond vertoonde. Lauwe baden, lavement met chloralhydraat. Tegen 4 uur was het kind compos mentis, zeer gejaagd, zong liedjes, herkende iedereen. Viel soms in slaap om dan plotseling op te schrikken. Om half zeven verauderde de aard der consulsies geheel. Ditmaal begonnen de trekkingen in den 1. mondhoek, verspreidden zich langs 1. arm en 1. been, daarna trad 1. zijdige paralyse op, terwijl de rechter pupil wijder was dan de linker. Het kind werd weer comateus. Nu vertelde de moeder, dat het den vorigen dag met wagen en al omgevallen was; hoe en waarop het kind terecht gekomen was, wist zij niet, daar een voorbijgaand werkman den wagen weer rechtgezet had. Het kind had geen enkele stoornis vertoond, had gewoon gegeten en gedronken en rustig geslapen, tot den volgenden avond de koude rillingen optraden. Vandaar dat de moeder niet de minste waarde aan dat vallen had gehecht, en het nu eerst vertelde. Dr. von Ziegenwkidt, in consult geroepen, bevestigde de diagnose van bloeding uit de A. menigea media. Daar de temp. 's nachts tot 40.3° gestegen was en daar volgens Gilles de la Tourette (Maladies du système nerveux) deze stijging bij hersenbloeding een absoluut infauste prognose geeft werd vermoed, dat de tamelijk plotselinge temperatuur-daling de voorbode van het naderend einde was, zoodat we afspraken 's middags het patientje nog eens te zien en zoo het dan nog leefde te laten opereeren. Het bleek echter ook nu weer, dat de indicator van G. de la T. een goede is; een uur nadat we het kindje gezien hadden trad de exitus letalis in. Te elf uur

Sluiten