Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beneden liet .jaar en 1 van 4 .j. is verbrand). Moeder 1 x abortus, de vader heeft nooit venerische ziekten gehad.

Wanneer wij nu het kind bezien, dan valt 't eerste op het haemorrhagische uitslag, voornamelijk in het gezicht, doch ook op de extremiteiten en op rug en borst; wij zien de bloedige korsten en kleine bloederige ulceraties (purpura necrosiques) en daartusschen over 't geheele lichaam verspreid, ook aan de extremiteiten, zoowel aan de steek- als aan de buigzijde vele petecchiae. Naast de purpura treedt op den voorgrond de sterke anaemie, waaraan het kind lijdende is.

Wanneer wij het kind verder onderzoeken dan is van beteekenis, dat wij geen belangrijke lymphklierzwellingen vinden, dat er lichte rachitische veranderingen zijn, zooals de epiphysaire verdikkingen aan de extremiteiten; in thorace vinden wij geen belangrijke afwijkingen; in abdomine is de hepar even palpabel, doch is de lien zeer sterk vergroot, is geheel met de hand te omvatten en voelt zeer hard aan. Het koortsverloop bij ons op de afdeeling, is onregelmatig, dikwijls verheffingen, doch steeds beneden 39° C. blijvend.

Urine: Geen albumen noch glucose.

Het trias van symptomen, dat hier van 't meeste belang is, is: de purpura, de anaemie en de megalosplenie. Mabfan wijdt in het Traité des maladies de 1'enfance een hoofdstuk aan de purpura en verdeelt haar volgens het aetiologisch moment in: les purpuras mécaniques, les purpuras nerveux et les purpuras des maladies infectieuses et toxiques; naast deze secundaire vormen stelt hij drie varieteiten van purpura, die niet tot één der genoemde groepen te rangschikken zijn, namentlijk: 1°. de primitieve infectieuse purpura, 2°. de rheumatische purpura en 3°. de morbus Werlhofii. In de verschillende vormen van primitieve infectieuse purpura (de acute of typheuse vorm, de subacute en de foudroyante vorm) geeft Marfan eene belangrijke plaats aan de bloedingen der slijmvliezen. Neusbloedingen, tandvleeschbloeding, darm- en nierbloedingen, welke gewoonlijk de infectieuse purpura vergezellen, missen wij bij;

Sluiten