Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. van der Hoeven demonstreert een kind van 7 maanden, dat aan invaginatie van den darm geleden had en na laparotomie en desinvaginatie genezen was. De invaginatie had eerst ongeveer 24 uren bestaan.

In het geheel behandelde hij 10 kinderen in het kinderziekenhuis wegens darminvaginatie. Drie ervan bleven behouden. Eén door toediening vaa ijswaterlavementen en laudanum inwendig, een tweede door darmresectie en circulaire naad, en het derde door desinvaginatie. Spreker meent echter, dat de chirurgische behandeling niet langer dan 24 a 36 uren na het optreden der verschijnselen mag uitgesteld worden. Voor dien tijd mag men een proef nemen met hooge lavementen en waterdruk.

J. van der Hoeven vertoont een knaap, in het kinderziekenhuis binnengebracht wegens verschijnselen van ileus, die plotseling ontstaan waren. Het kind was vroeger door hem geopereerd wegens darminvaginatie en daar desinvaginatie niet mogelijk bleek, was resectie van den darm met circulaire darmnaad geschied ; nagenoeg het geheele colon was toen geresecteerd. Een en ander had plaats toen het kind 9 maanden was, nu ongeveer zeven jaar geleden.

Bij opname was een uitgezette darmlis een weinig links van den navel te voelen. De buik was niet bijzonder pijnlijk.

Bij de operatie bleek een dundarm lis geschoven te zijn door een kleine opening in het mesenterium, die was blijven bestaan na de eerste operatie (resectie). De darmlis kon ge-

3

Sluiten