Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bloedige, meest muco-purulente, ten slotte purulente slijm. Als door narcotica de hoestprikkel bedwongen wordt, houdt tijdelijk het bloedhoesten op. Rechter borsthelft geheel onbewegelijk. Geen oedeem der huid, noch ader-ontwikkeling. Vanaf de 3e rib absolute dofheid, daarboven tympan. gedempt; hier bronch. ademen, beneden 3e rib niets te hooren. Evenzoo achterzijde tot aan de spin. scapul. Geen demping op 't sternum, geen verdringings-verschijnselen; cor ligt op normale plaats; geen verstreken interc. ruimten, geen uitzetting der borstkas. Leverrand ligt in de mammill. lijn 3 vingers breed beneden ribbeboog. Bij punctie geen vocht. Ten slotte oedeem speciaal rechterarm, met onderhuidsche bloedingen op beide armen.

Geen voelbare klierzwellingen. Sputum herhaaldelijk op tbc. bac. onderzocht, negatief resultaat. Proces duurde 3£- jaar. Begin R. A. O. vochtige reutelgeruischen met zeer geringe demping, zonder koorts, later sereus pleur, exsudaat, dat door rust volkomen resorbeerde, nog eens terugkeerde om toen geheel te verdwijnen. Demping blijft en breidt zich langzaam naar boven uit. Daarbij bovengenoemde pijn, met hoestprikkel en bloedige expectoratie. Ten slotte febriele toestand met marasmus.

Diagnose wisselend tusschen pleurit. Schwarte op tuberc. bodem, endothelioma pleurae (geval van Teixeira de Mattos) primair longcarcinoom. Laatste diagnose als waarschijnlijk gesteld.

Autopsie Dr. Tf.ndeloo. Linkerlong niets bijzonders. Rechterlong sterk vergroeid met borstwand en diaphragma, dit ook met de lever. Pleura 1^ cM. dik, van de pleura uit strengen in de long, daar tusschen knobbels van erwt tot appelgroot. Microsk. carcinom puim. Pleura mikroskopisch vrij, in 't diaphragma ook in rechter leverkwab celnesten. In de long bovendien multiple kleine abscessen, secundair infectie.

K. bespreekt de mogelijkheid der diagnose, en deelt mede, wat Stokes reeds waarnam. Ook in een vroeger door hem gediagnost. geval bestond deze hoestprikkel met bloedhoesten, wat door acet. plumbi tijdelijk verdween, maar telkens terugkeerde.

Sluiten