Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Stockum.

Exstirpatie eener polycysteuse nier.

Bij de patiënt, die over pijn klaagde in de rechter zij, was in de rechter buikhelft een tumor te voelen, die naar beneden zich uitstrekte tot aan de fossa iliaca dextra. De tumor had een harde consistentie, 't Colon liep over den tumor heen. Bij de percussie bestond een smalle tympanitische zone tusschen leverdofheid en tumordofheid.

In narkose scheen 't of men boven het gezwel de nier kon palpeeren, duidelijk was 't echter niet.

Er waren in de urine enkele leukocythen, geen bloed, geen cylinders, geen eiwit. Ook verder bestonden geen verschijnselen, die aan nephritis deden denken. Met zekerheid was alleen te zeggen, dat 't een retroperitoneale tumor was, maar de plaats van uitgang was niet te bepalen.

Gedurende de vaak optredende pijnaanvallen was duidelijk een uitzetting van den darm boven 't coecum te constateersn; er scheen dus een stenose van den darm te zijn.

De tumor wordt met lange incisie boven 't os ilei blootgelegd; daarbij scheurt 't vast er aangegroeid peritoneum in. 't Scheen een sarkoom te zijn. De darm werd gereseceerd en daarbij bleek, dat 't gezwel een donkerroode polycysteuse nier was.

Deze komen vaak dubbelzijdig voor.

Over hunne aetiologie is men 't niet eens. Sommigen houden deze cysten voor producten eener interstitieele nephritis, om hunne dubbelzijdigheid en om de vaak daarbij voorkomende uraemie. Maar toch komen ze ook wel éénzijdig voor en wanneer men tegelijkertijd cysten vindt in lever en nieren, wat ook nu en dan 't geval is, ligt 't meer voor de hand om aan congenitale toestanden te denken.

Waarschijnlijk hebben we hier dus te maken met gelijke producten van verschillende oorzaken.

Dr. Wagener, die 't mikroskopisch onderzoek verrichtte, hield deze nier voor 't resultaat eener chronische tuberculose.

Sluiten