Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunstmatig vernauwd. Maar in 't stuk darm, dat in de blaas uitmondt, komt behalve urine, altijd nog wat faecale inhoud en infectie moet dus wel optreden.

van Stockum.

Operatieve behandeling eener bronchiectasie.

Bij een patiënt, die reeds sinds jaren etterige sputa opgaf en met de diagnose bronchiectasie behandeld werd, ontstond pleuritis met sereus exsudaat, terwijl wat lager bij de punctie etterig exsudaat werd gevonden. Na eenigen tijd bleek 't exsudaat overal etterig te zijn. Er werd nu ribresectie gedaan en door deze opening met den panelectroskoop een gat gezien in de pleura pulmonalis. Blijkbaar had een caverne tot sereuse pleuritis aanleiding gegeven en was later doorgebroken in de pleuraholte.

van Stockum

Exstirpatie eener nier met multiple abscesjes.

Een meisje, dat voor 4 jaar was ziek geworden met pijn in de linkerzij, donkere, troebele urine en frequente mictie werd den 23sten September 1901 hier opgenomen. Ze bad soms pijn vóór de mictie, soms ook vóór de menstruatie, maar had geen bepaalde kolieken.

In hare familie waren geen lijders aan tuberculose.

De urine bevatte vrij veel bloed, enkele leukocythen en cylinders, weinig 'eiwit. Herhaald onderzoek van de urine op tubercelbacillen gaf altijd negatief resultaat.

't Onderzoek van hart en longen deed geen afwijkingen kennen.

De nierstreek was drukgevoelig; druk boven de symphysis veroorzaakte geen pijn.

Sluiten