Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplaatst naar de mediaanlijn. Reeds den volgenden dag was 't colon weer op zijn gewone plaats gekomen, daarop kreeg de man ook temperatuursverhooging, welke langer aanhield als bij den eersten patiënt. De bloeding hield nu eens op, dan weer was er duidelijk bloed in de urine ; juist dit recidiveeren der bloeding maakte de prognose ongunstiger. In de urine is geen etter.

De derde patiënt viel met zijn linkerzij op een openstaand luik. In de urine was dadelijk bloed, de man had spoedig een collaps, een zeer kleiue frequente pols, en anaemie trad bij hem op den voorgrond. De sterke spierspanning maakte 't ook in dit geval moeilijk om te beslissen of de bloeding peritoneaal was. In 't geheele verloop van den ureter bestond drukgevoeligheid. In 't peritoneum was geen bloed aan te toonen, maar toch was dit waarschijnlijk om de sterke collaps. Na eenigen tijd kreeg de man nephritis. In zijn urine was veel eiwit, tal van cylinders en leukocythen. Nu is de urine veel helderder en bevat slechts sporen eiwit. Meestal loopt 't niertrauma af zonder nephritis, deze is bepaald zeldzaam daarbij.

In alle gevallen op één na volgde ik steeds de conservatieve therapie. In dit eene geval werd nephrectomie gedaan.

Delbet vond 78°/0 genezing bij eenvoudig conservatieve behandeling. 't Is voor elk geval moeilijk te zeggen of men moet opereeren of niet, te meer daar een zoo groot aantal gevallen, exspectatief behandeld, geneest.

In 16 gevallen van retroperitoneale bloeding werd aanvankelijk exspectatief te werk gegaan.

daarvan genazen 16 geheel exspectatief behandeld. „ „ 12 later operatief behandeld.

, stierven 5 geheel exspectatief behandeld.

In 10 gevallen van retroperitoneale bloeding werd dadelijk nephrotomie gedaan; alle genazen.

In 3 gevallen werd nephrectomie gedaan, waarvan 1 stierf.

Van deze laatste 3 werd slechts 1 geval met gebarsten hy-

Sluiten