Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE OMTRENT DE VERPLICHTINGEN VAN DE SCHOOLCOMMISS1ËN, VAN DE INSPECTEURS EN VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL, WERKZAAM BIJ HET OPENBAAR EUROPEESCH LAGER ONDERWIJS (>).

Vastgesteld bij besl. Dir. O. E. N. 1 October 1894 II5 9457 (B ij b L ff 4989), gewijzigd bij zijn besln. 22 Mei 1900 ff 6952a (BijbL li? 5781); 28 Maart 1901 II? 3936a (B ij b 1. 11? 5782) ; 11 Juni 1901 ff 7088a, 3 Augustus 1901 ff 9636, 8 Februari 1902 II'' 2203, 17 September 1902 ff 16782 en 10 Maart 1903 ff 3921 (Bijbl. ff 5819); 28 April 1903 11? 6849 (Bijbl. 11? 5856); 10 Juni 1904 ff 9838 (Bijbl. ff 6064); 25 Juli 1904 ff 12651 (B ij b 1. ff 6064); 12 December 1904 ff 20915 (Bijbl. ff 6152); 3 Maart 1905 ff 3974 (Bijbl. ff 6246); 3 Mei 1905 ff 7417 (Bijbl. ff 6282); 19 October 1905 ff 17433 (Bijbl. 6381); 5 September 1906 ff 15599 (Bijbl. ff 6547); 7 Augustus 1907 ff 14610 (Bijbl. ff 6706); 29 October 1907 ff 20232 (Bijbl. ff 7101); 5 Maart 1909 ff 3376 (Bijbl. ff 7057); 24 Augustus 1909 ff 13264 ( B ijbl. ff ); 14 September 1909 ff 14489 (Bijbl. ff ); 25 September 1909 ff 15242 (Bijbl. ff ).

TITEL 1.

Over de regeling van het onderwijs op de

school.

Artikel 1.

(1) Het onderwijs wordt gegeven overeenkomstig het bij deze instructie gevoegde leerplan, Bijl. I.

(2) Het onderwijs wordt dienstbaar gemaakt zoowel aan de zedelijke als aan de verstandelijke ontwikkeling en vorming der leerlingen.

(') Deze instructie kan ingevolge, sub b van besl. Dir. O. E. N. 26 September 1902 n°. 17265 (Bijbl. n°. 5819) aangehaald worden als „Europeesche schoolinstructie".

Sluiten