Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art.

45. Zitting van militairen in schoolcommissiën.

46. Benoemings- en ontslagsbesluiten der leden van de schoolcom¬

missiën. Geleide-missives.

47. Zorg voor eene goede keuze der leden.

48. De jaarverslagen der schoolcommissiën.

49. Het algemeen verslag over het schoolwezen.

50. Indemniteiten van schoolcommissiën en inspecteurs.

TITEL 7.

Slotbepalingen.

51. Benamingen van Onderwijsreglement, Schoolreglement en

Schoolinstructie.

52. Inwerkingtreding der Instructie en vervallenverklaring van be¬

staande voorschriften.

Sluiten