Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage I. Art. 1 al. 1.

LEERPLAN VOOR DE OPENBARE LAGERE SCHOLEN (').

LEERVAKKEN. VOORBEREIDENDE KLASSE.

Spreken Het zuiver uitspreken van klanken en klankverbindingen. Speciale oefeningen voor het verbeteren van Indische uitspraakfouten Spreekoefeningen naar aanleiding van rechtstreeksche aanschouwing.

Lezen Het ontbinden en samenstellen van en het zoeken

naar woorden, die aan bepaalde voorwaarden voldoen

Rekenen .. Zuiver aanschouwelijk rekenen met hoeveelheden

niet grooter dan 10. Het aanbrengen van de begrippen meer, minder, evenveel, keer en deel. Gebruik van cijfers uitgesloten.

Schrijven Eenvoudige oefeningen in het schrijven op de lei.

Teekenen Stokjes leggen; blaadjes vouwen; toepassing daarvan

op de lei.

Zingen Eenvoudige liedjes van zeer weinig toonsomvang.

Vrije- en ordeoefe- ,, , ^ ■ , , ,,

ningen Kinderspelen. Marcheeren. Bewegingen met hoofd,

romp en ledematen.

EERSTE KLASSE.

Spreken Voortgezette oefeningen in het zuiver uitspreken van

klanken en klankverbindingen. Speciale oefeningen in het verbeteren van Indische uitspraakfouten. Spreekoefeningen naar aanleiding van rechtstreeksche aanschouwing. Het uit het hoofd leeren van zeer eenvoudige lesjes en versjes.

Lezen Aanvankelijk leesonderwijs.

ipaal Lesjes naschrijven. Dictées naar aanleiding van het

leesboek.

Zaakonderwijs De omgeving van het kind.

Rekenen Aanschouwelijk, mondeling en schriftelijk rekenen.

Getallen van 1 tot 20.

Schrijven Op de lei. Vorming van letters en letterverbindingen.

'Teekenen : Eenvoudige teekenoefeningen. Stokjes en vouwblaadjes. Het teekenen van voorwerpen, waarbij 2 afmetingen in het oog vallen, voorafgegaan door aanschouwingslessen.

VOORBEREIDENDE KLASSE.

Het zuiver uitspreken van klanken en klankverbindingen. Speciale oefeningen voor het verbeteren van Indische uitspraakfouten Spreekoefeningen naar aanleiding van rechtstreeksche aanschouwing.

Het ontbinden en samenstellen van en het zoeken naar woorden, die aan bepaalde voorwaarden voldoen

Zuiver aanschouwelijk rekenen met hoeveelheden niet grooter dan 10. Het aanbrengen van de begrippen meer, minder, evenveel, keer en deel. Gebruik van cijfers uitgesloten.

Eenvoudige oefeningen in het schrijven op de lei.

Stokjes leggen; blaadjes vouwen; toepassing daarvan op de lei.

Eenvoudige liedjes van zeer weinig toonsomvang.

(*) Aldus vastgesteld bij art. 3, sub a van besl. Dir. O. E. N. 29 0ctober 1907 n°. 20232 (B ü b 1. n°. 7101).

Sluiten