Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juli 19 i.

Augustus

September

October

November

December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni J » IS BEVORDER] TOT DE KLASSE

i i - h •"■••r i

Juli 19

Augustus

September

October

November

December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

IS BEYORDEE TOT DE KLASSE

Namen (jer Maanden.

Leerlingen.

Spreken. Ned. taal. Lezen.

Rekenen. .

<J o

w

Schrijven. h §

!z!

Aardrijksk. §

Geschiede- ^ nis.

Natuurkennis.

Teekenen. Fransch.

Engelsch.

Yrouwel. handwerken.

Vlijt. Gedrag.

wegens ziekte.

om andere redenen.

Verzuimen

Bijlage XV. Art. 27, sub d.

OPENBARE LAGERE SCHOOL TE SCHOOLJAAR 19 /19 Register der beoordeelingen van de vorderingen, de vlijt en het gedraj en der verzuimen van de leerlingen der klasse

104

10S

Sluiten