Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nnmmer van den catalogus van leermiddelen.

Voorraad, die aanwezig moet z;jn.

Bevonden voorraad.

Alzoo Geldswaarde

meer.

minder.

van het overbevonden aantal.

van het te min bevonden aantal.

Aanmerkingen.

De aftredende beheerder, den 19.

De Commissie,

De optredende beheerder,

N.B. In bovenstaande kolommen worden alleen die leermiddelen vermeld, waarbij meerder- of minderheden geconstateerd zijn. Doen zich geen meerder- of minderheden voor, dan wordt dwars door bovenstaande kolommen heen geschreven „geen".

Sluiten