Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vaderlandsche geschiedenis, voornamelijk uit de 17e en 18e eeuw, en van hoofdpunten uit de oudheid en middeleeuwen.

IIe Studiejaar: Voortzetting van idem uit de Vaderlandsche geschiedenis. Overzicht van de geschiedenis van Nederlandsch-Indië. Hoofdpunten uit de nieuwe geschiedenis tot 1789.

IJIe n : De nieuwe en nieuwste geschiedenis van 1789 tot heden. Herhaling en uitbreiding van het geleerde in I en II.

Natuurkunde.

Ie Studiejaar: Leer van de zwaartekracht. Eerste beginselen.

Samenstelling der dampkringslucht. Verbrandingsver schij nselen. W armte.

IIe ; Geluid en licht.

Ille : Electriciteit. Herhaling.

Natuurlijke Historie.

Ie Studiejaar: Plantkunde. Hoofdzaken uit de morfologie en biologie.

Dierkunde: De mensch.

II« „ : Plantkunde: Beginselen der anatomie; daarna physiologie. Cryptogamen. Determineeren. Dierkunde: Uit Dr. Oudemans, het lste gedeelte.

III» „ : Dierkunde: idem 2d« gedeelte;

repetitie.

Plantkunde: Algemeene repetitie; determineeren.

Methodiek van onderwijs en opvoeding.

Ie Studiejaar: Algemeene methodeleer. Bijzondere methodeleer van de vakken a, i en c van het onderwijsreglement. Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral in ons vaderland en die van het Nederlandse!* schoolwezen, tot en met de 15de eeuw. Kennis van de algemeene inrichting der lagere school, van de indeeling der klassen en van het klassikaal onderwijs. Zielkunde.

IIe n : Kennis van de algemeene onderwijskunde en van de meest gebruikte leerwijzen voor elk vak bij het lager onderwijs in het bijzonder. Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral in ons vaderland en die van het Eederlandsch schoolwezen (van de 15de eeuw tot heden). Duidelijke begrippen van de wijze, waarop het schoolonderwijs dienst-

Ie Studiejaar:

IIe „ : IIIe „ :

Ie Studiejaar:

IIe „ : UI» „ :

Sluiten