Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen gebruik meer inag worden gemaakt van Europeesehe schoolgebouwen. Aanleiding hiertoe heeft gegeven de door een dier Inspecteurs gekoesterde ?n door de beide andere gedeelde vrees voor besmetting, waaraan de leerlingen der Europeesehe scholen zijn blootgesteld, wanneer zij plaats moeten nemen in hetzelfde lokaal en op dezelfde banken, waar wellicht kort te voren met besmettelijke oog- en huidziekten behepte Inlandsche leerlingen les hebben ontvangen.

Ik heb de eer TJHEdG. te verzoeken om, waar in ITw gewest tot dusver Europeesehe schoolgebouwen worden benut voor het hierboven omschreven doel, daarvoor desgewenscht localiteit beschikbaar te willen stellen in de Inlandsche schoolgebouwen.

Uit besluiten betreffende het verleenen van binnenlandsch verlof aan onderwijzers extract te verleenen aan de Inspecteurs van het lager onderwijs.

Circ. Dir. O. E. N. 10 Januari 1907 ü! 498 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur.

Het is mij gebleken dat het voor de inspecteurs van het Europeesch lager onderwijs van belang zou zijn, dat hun extracten werden toegezonden uit besluiten, waarbij aan onderwijzers (essen) binnenlandsche verloven worden verleend door Hoofden van gewestelijk bestuui, omdat zij dan de inspectie der scholen waarvan het personeel tijdelijk onvoltallig is kunnen regelen naar het tijdstip waarop het weer compleet zal zijn, en het ook verder wenschelijk is.dat zij zooveel mogelijk op de hoogte zijn van hetgeen met de onderwijzers (essen) in hun ressort voorvalt.

Ik vind hierin aanleiding om TJHEdGestr. te verzoeken, voortaan van besluiten als bovenbedoeld steeds afschrift of extract te willen doen toekomen aan den betrokken Inspeeteur van het lager onderwijs.

Vergunning aan de Inspecteurs van het lager onderwijs tot het verzenden van Regeeringstelegrammen.

Gouv. besl. 25 April 1907 li5,52 (S t b 1. 1907 11- 229).

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Met buitenwerkingstelling van het besluit van 16 September 1878 IV 19 (Staatsblad ff 240) en met nadere aanvulling van het besluit van 9 Mei 1872 II5 2 (Staatsblad n! 88), te bepalen dat de bij laatst-

Sluiten