Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGENLIJST,

behoorende bij het verzoekschrift (*) van

strekkende ter erlanging van subsidie voor het jaar 19 , ten behoeve van de school van voorbereidingsonderwijs (fröbelschool) te

N.B. Het is gewenscht de vragen zooveel moge 1 ij k met „ja of „neen te beantwoorden.

■ iA , ? Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid te

richten verzoekschrift moet op een zegel van f 1,50 geschreven zijn en bij va^, gewesteiyk bestuur ingediond worden, die het met ziin advies doorzendt aan den betrokken Inspecteur van het lager onderwijs. VOOBSCHRIFTEN EUB. ONDERWIJS. 29

Sluiten