Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezond is, wat kan de arts dan doen ? Zoo zegt ook de Heete aan deze plaats! ,/Er was ten minste nog eenige hoop op Juda, want daar was nog iets van Mijne aanbidding overgebleven, en de zuiverder leer Mijner wet bleef er voortduren ; inaar nu verbreidt Juda bijgeloovigheden voor Israël; bemerkende, dat het gansche land van Israël vol bijgeloovigheden is, neemt hij vandaar twijgen en loten en verderft het overige deel des lands, dat tot nu toe Mij nog gewijd was." Nu zien wij, naar Ik geloof, de ware bedoeling van den profeet.

Sluiten