Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met leege en middele jurisdictie ende andere privilegie; den hartoge aen hem reserverende de hooge jurisdictie ende clockenslagh, ghelijck tselve blijckt uut den register oft denombrement van 't Leenhoff van Brabant folo 36 verso, in den jaere als booven des Donderdaeghs naer d'octave van St. Peeter ende Pauwels appostelen.

Nogh bevint sich seeker accordt in de Rekenkamer van Brabant in dato le vendredy après la faiste de St. Pierre et Paul anno 1314, par lequel Jean Berthout doit avoir et aura en la ville et en la franchese ainsy come elle s'estend seingneurie et justice et tout cas sy le faict ne monte a la vie d'homme et a doncques que le faict monte a la vie d'homme, le dict messire Jean nous devra rendre et rendu jugé au debout de la franchise de Helmont, celuy qui tel auroit faict pour justifier.

Heer Jan van Berlaer verkreyght in pantschappe het hooge gherichte van Helmont met 2 hoeven voor de somme van dusent gulden Hollants, goet van goude ende ghereght van ghewichte, dewelcke hertoginne Joanna van Luxemborgh ende Brabant daervoor telde ten dienste van den oorlooge teegen den hartogen van Oelre, twelck blijck by seekeren brief in dato vijfthien daegen in novembris 1388, ghegeeven tot Brussel.

Extract uut den ouden leenboeck van Brabant, gheheeten Jan Slotsboeck, folio 47, alwaer staet:

Jan synen zoone heeft het ontfangen Walraven van Berlaer het huys van Helmont als s'hartogen oopen huys, die stat van Helmont met chijnsen, renten, ende alle andere syne toebehoorten ten Brabantschen rechten; ende was verwisselt.

Extract uut seeker register van rapporten ofte denombramente der leenen des hoefs van Brabant int quartier van Shartogenboscli, alwaer achter de rubricque van Helmont folio 33 tot 34 staet als volght:

Jan van Cortenbach ontfanckt te leen thuys van Helmont,

Sluiten