Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die stat met die heerlycheydt, middele ende leege aen toebehoorende.

Extract uut den hooftleenboeck van den leenhoove van Brabant van de leenen, gheleegen in den quartier van Den Bosch, aldaer onder andere de capittulatie van Helmont folio 83 recto gescheeven staet tgeene hiernaer volght:

Joncker Alexander van Cortenbach, soone jonker Adolfs, 22 Aprelis 1614 by doode joncker Charles ondergheschreeven syne ooms.

Joncker Charles van Cortenbach 11 mert 1596 by doode ende achtervolgende den testamente Joncker Adolfs van Cortenbach, sijns vaeders ondergheschreeven.

Joncker Adolfs van Cortenbach 8 meert 1560 by doode Joncker Jans, sijns broeders ondergheschreeven.

Joncker Jean van Cortenbach, sterfman voor hem en sijns broeders ende susters 23 Decembris 1560 by doode Joncker Jean van Cortenbach, sijns vaeders ondergheschreeven.

Joost van Cortenbach 8 December 1533 by doode jans van Cortenbach onder syne jaeren 21 martii 1505 by doode Jans van Cortenbach, sijns broeders ondergheschreeven.

Heer Joost van Gistelle, ridder, tot behoef van Jannen van Cortenbach onder syne jaeren 21 martii 1505 by wilen Jans van Cortenbach sijns vaeders.

Iwaen van Cortenbach 5 December 1472 by doode wilen heer Jans van Cortenbach, ridders, tot behoef van den oire ende kinderen desselfs wilen Heeren Jans.

Jan van Cortenbach onder syne jaeren 22 Augustii 1447 by doode wilen jouffrou Catherina van Berlaer, sijnder moeder.

Jouffrou Catherina van Helmont met Janne van Cortenbach, haeren man.

Jan van Berlaer, heere van Helmont, hout het huys van Helmont, die stat met die heerlycheydt, hooge ende needer, daertoe behoorende, die meulen aldaer, het water met die visschereyen, beginnende tot Stiphout ende alsoo voortsgaende

Sluiten