Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRATEM bij EYNDHOOVEN.

Daer is patroon der kercken St. Joris.

Jus patronatus competeert 't cappitell van Eyndhooven.

Hier sijn bevonden 74 heertsteeden daeronder gerekent onbewoonde 3 ende aerme, van den H. Geest leevende, 9 heertsteeden.

OESTELLE by EYNDHOOVEN.

Daer is eene cappelle, hebbende voor patroon St. Lambert, behoorende deese plaetsen voorsc. in voegen als geseydt is in bepandinghe aen den prince van Orange voorsc.

Hier sijn ten tyden voors. bevonden 86 heertsteeden, daeronder waeren ghereekent die onbewoont waeren 2 ende aerme, van den H. öeest leevende, 9 heertsteeden.

Het quartier van Maeslant.

De vryheydt van OSS,

omsingelt met eenen wal ende grachten, is gheleegen in eene vrughtbare plaetse, aen d'eene syde claygront, ende aen d'andre syde de heyde hebbende, besittende veele schoone privilegiën ende vrydommen, weesende de hooftplaets van Maeslant, hebbende twee poorten, d'eene ghenaemt de Bospoort, sijnde gheappropriert tot eene woonplaats, dewelcke toebehoort Dirck van Oss ; d'andre is gheleegen nae de sy van 't lant van Ravesteyn oft Meegen, van ghelycken toebehoorende ende bewoont by Joncker Cornelis van Oss kinderen.

Item sijn daer nogh 3 woonplaetsen, waervan d'eene toebehoort Joncker Jan van Oss.

Het tweede, by de kercke gheleegen, coomt toe N. N.,

schoutent van Maeslant.

Het derde, aldaer ghebout by N., ghecoomen van naturlijck van Vladracken, in syne leeven schoutent van Maeslant.61)

Sluiten