Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hertog Jan van Brabant, toen hij Heusden bezat, gebouwd werd. De geschiedenis der heerlijkheid Heusden vermeldt hij daarna verder.

HOGERENBURG.

In het dorp Vlijmen stond het kasteel Hogerenburg, waarvan de bouwvallen nog aanwezig zijn.

HET HUIS TE MEEUWEN.

Toen Jan IX, heer van Heusden, in 1334 kinderloos was komen te overlijden, maakte eerst zijn oom Jan van Heusden, heer van Drongelen, en daarna diens zoon Willem van Drongelen aanspraak op de stad, het kasteel en het land van Heusden. Willem VI van Beieren, graaf van Holland, ging echter met die buit strijken en heeft toen, om den heer van Drongelen tevreden te stellen, aan Jan van Drongelen, den tweeden zoon van voornoemden Willem van Drongelen, (diens oudste zoon Robbrecht was inmiddels tegen de Brabanters gesneuveld), gegeven de heerlijkheid Eethen en Meeuwen tot een Hollandsch erfleen. Jan van Drongelen bouwde daarop te Meeuwen een kasteel, dat hij in 1355 aan gemelden Graaf opdroeg, die hem onmiddellijk daarna daarmede beleende. Zijne heerlijkheid Drongelen bleef in het bezit van hem en zijne opvolgers in de heerlijkheid Eethen en Meeuwen tot het jaar 1567. Het kasteel van de heerlijkheid Drongelen was, zooals wij reeds zagen, het Huis Gansoyen ; het zoude gebouwd zijn door den Hertog Jan III van Brabant, toen deze na doode van Jan IX, heer van Heusden, zich in het bezit van diens goederen had gesteld ; het stond op Brabant's grondgebied.

Aanteekeningen.

Volgens het H. S. van Groen, dat zich bevindt in de verzameling handschriften van het Prov. Gen. van K. en W. in Noord-Brabant, had Jan van Heusden, heer van Drongelen, tot zoon Willem van Drongelen, die van zijne vrouw Hadewich van der Merwede o. a. een zoon had Jan van Drongelen,

Sluiten