Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Henrica van Eyck, die huwde met Ardt van Beeck Janszn. (Schepenreg. van 's Bosch n°. 116 f 117). ')

I.

De Van Eyck's van Blaarthem en van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Mr. Ooijart van Eyck, hiervoren onder a vermeld, was rentmeester van den Hertog van Brabant over de stad en Meierij van den Bosch en erfde van mr. Adolph, zijnen avunculus, eene boerderij te Rixtel, die hij in 1508 verkocht aan mr. Georgius die Gruyter, doch welke daarop door zijnen broeder Peter vernaderd werd (Schepenreg. van 's Bosch no. 102 f. 288 vso). Hij bezat eenen mansus, gelegen bij de voormalige kerk te Blaarthem, bestaande uit: domus, area, ortus, horreum ovile, eorum fundi atque quondam edificum desuper stans, dictum dat Borchtken, agri pascui, etc., waaruit hij in 1525 eene grondrente verleende (Schepenreg. van 's Bosch no. 130 f. 280 vso); hij was dus toen reeds heer van het Kasteel te Blaarthem, destijds nog dat Borchtken genaamd. Ook was hij tengevolge van zijn na te melden huwelijk eigenaar van het te 's Bosch aan den hoek van de Peper- en de Weesstraat staand huis. Hij stierf in 1529 en huwde Mechteld Hals, dochter van Herbert Roelofszn en Eva van Mulsel.2) Hunne kinderen waren:

a. Maria, in 1538 religieuse te Berkenrode bij Luik.

b. Henrick, heer van het Kasteel van Blaarthem en schepen van den Bosch, stierf aldaar in voorzegd huis in de Peperstraat, h. Cornelia van der Dussen, (dochter van mr. Floris, heer

i) Margriet, dochter van wijlen Jor Ardt van Beeck, kocht in 1588 land te Aarle. In datzelfde jaar verkocht Jor Wouter van Beeck het goed het Laar, gelegen te Overbrugge, aan Jor Peter van Eyck. In 1589 was Jor Willem van Beeck geërfd te Beek en traden voor Schepenen van Aarle enz. op Margriet van Beeck Wed. van Jor Amdt van Berckel en hare kinderen. Zij stierf op het huis Opstrijp onder Aarle. In 1610 kocht Jor Johan van Beeck beemden, gelegen te Aarle.

Hunne dochter Oeertruida Hals h. met Gerlach de Roovere,

Sluiten