Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Munsterkerk, en Barbara van Boechem, ') de dochter van Amelis en Hillegond, de dochter van mr. Ambrosius van Dynther). Hij stierf, kinderloos, waarna zij hertrouwde met Godefridus van Brecht zoon van Jacob en Beatrix Absalons.

c. Herberta van Eyck, huwde met Hubert van Malsen, wien zij schonk eene dochter Johanna van Malsen, de huisvrouw van Joost van Vladeracken.

d. Roelof van Eyck, heer van Blaarthem, Zeelst en Veldhoven, waarschijnlijk tengevolge van verpanding, want in 1658 losten de Staten-Generaal de verpanding van Blaarthem in; hij erfde van zijnen broeder Henrick het Kasteel van Blaarthem en was schepen van den Bosch en lid der 111. L. Vr. Broederschap aldaar. In eene Schepenakte van die stad van 10 Juli 1575 werd hij genoemd nobilis dominus en gezegd te zijn collator et patronus parochialis ecclesiae sancti Lamberti de Blaerthem. Zijne vrouw was Heylwich van Berckel,2) dochter van Geraert Geraertszn en Mechtildis de dochter van Rutger Berewout en Elsbene Dicbier Willemsdr.3) Beiden werden in het koor der voormalige kerk van Blaarthem begraven onder eene zerk, die aldaar voor een paar jaar nog op het oude kerkhof lag en waarop het volgende uitgebeiteld stond :

>) Hunne andere kinderen waren: Jan van der Dussen, heer van Munsterkerk; Hillegond van der Dussen, huisvrouw van Henrick de Corteville, ridder en baljuw van Rijssel en Marie van der Dussen, huisvrouw van Jan de Jode, heer van Hardinxveld.

2) Haar broeder was Rutger van Berckel; tengevolge van verpanding in 1557 heer van Nuenen, Gei wen en Nederwetten en echtgenoot van Livina van Coudenhove; beiden liggen in de St. Janskerk te den Bosch begraven. Haar natuurlijke broeder was Joost van Berckel, wiens zoon was Rutger van Berckel (Schepenreg. van 's Bosch no. 232 f. 500 vso); zij was ook nog aanverwant van Aleid wed. van Jan van Berckel.

3) Deze echtelieden hadden ook nog een zoon Godefridus Berewout, die in 1507 aan Arnd, zoon van Mr. Jan Monicx den jonge, verkocht een domistadium, gelegen op het Beekveld onder Berlicum bij 's Bosch (.Schepenreg van 's Bosch no. 102 f. 54 vso.)

Sluiten