Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Elisabeth van Eyck, abdis van St. Clara te Antwerpen.

van de tweede vrouw (aan hare kinderen hadden mr.

Oeerd en Ywan van Eyck goederen vermaakt; volgens eene genealogie der familie van Eyck had haar man ook nog een broeder Gerard, die abdijheer van Floreffe was).

c. Johan van Eyck huwde 1524 Catharina van der Bruggen, dochter van Gerrit, ') schepen van 's Bosch en lid van de 111. L. Vr. Broederschap aldaar (Taxandria VI p. 167) en Hadewig Celen, die goederen onder Rosmalen en Vught bezat. Hunne kinderen, (welke met uitzondering van die sub 5 en 6 van hunnen grootvader Lucas van Eyck het kasteel van Duizel en het daarbij behoorend collatierecht erfden), waren:

1 Gerrit van der Bruggen genaamd van Eyck, die van Sophia Mulaert deze dochters had: Maria, die h. met Laurens van den Abeele Gieliszn, 1599 schout van Tongelre; Cornelia en Catharina, non.

2 Laurens van der Bruggen genaamd van Eyck h. Barbara Reynders (Schepenreg. van 's Bosch n° 190 f. 447).

3 Henrick van der Bruggen genaamd van Eyck.

4 Josina van der Bruggen genaamd van Eyck, welke h. met 1° Jan van Scharenborch, in 1597 reeds dood; 2° Ariaan Tyss, in 1599 reeds overleden.

5 Lucas van der Bruggen genaamd van Eyck, kloosterling in het klooster Mariënkroon te Heusden.

i) Gerrit van der Bruggen was evenals zijne zuster Margriet, echtgenoote van Gerard Henrickszn. Hoernkens, wettig kind van mr. Laurens van der Bruggen genaamd van Eyck, die later priester was (Schepenreg. van 's Bosch n° 106 f. 51 vso) (den zoon van Jan en Mechteld N.) en Catharina van Witmeer, dochter van Goijart Peterszn. Hy bezat te Bergeik eene hoeve op den Boevenheuvel, eene in de Hel bij de kerk en de hoeve ten Berghe (Schepenreg. van 's Bosch n° 142 f. 85, 282 en 283 vso en no 143 f. 302), alsmede te Boxtel eene grondrente waarmede in 1504 hij werd beleend, in 1517, na zijnen dood, zijn zoon Mr. Goijard van Eyck en in 1521 bij doode van dezen laatste de dochter, die deze had van Jutta, de dochter van Otto Jacobszn., (welke later hertrouwd met Henrick van Dickberch gend. Stakenbroeck , zijnde Ermgaerdevan Eyck, de ech'genoote aan Bnrtholomeus Loeff van der Sloot Henrickszn., president-schepen van den Bosch

Sluiten