Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Maria van Eyck h. met 1<>. mr. Jacob van der Cammen, raad van 's Bosch, zoon van Franchoys Danielszoon, wien zij schonk: mr. Jacob van der Cammen, ook raad van 's Bosch, die h. Maria van Vechel, dochter van mr. Dierck Goijartszn, president-schepen van 's Bosch en Catharina van den Hanenberch; Jacquelina van der Cammen, erfdochter van Miiheeze, ') h. met [Rogier van Broeckhoven, wien zij schonk een zoon, die Miiheeze in 1697 verkocht aan Hendrick Musch; 2°. Goijart van Erp voornoemd, heer van Lanckveld en schout van Heeze, Leende en Geldrop, zoon van Walraaf, heer van Erp en Vechel en Catharina van Brecht tot Hagoort.

d. Lucas van Erp. Hij verklaarde in 1589 voor Schepenen van 's Bosch, dat zijne moeder uit zijnen ouderlijken boedel voor hem 1.000 car. gulden betaald had om hem uit de gevangenis te verlossen; was in 1614 reeds dood. Zijne weduwe Johanna Brocx werd in 1599 met het halve goed onder Bladel beleend.

III.

De van Eyck's van Overbrugge.

Bij eene Schepenakte van Helmond van 1420 verpachtten Juffrouw Katherijnen weduwe van Gherit van Eycke en haar tegenwoordige man Henric van Helmont het goed te Overbrugge. Of deze personen bestonden aan de na te noemen van Eyck's valt niet meer uit te maken; zij worden daarom slechts pro memorie vermeld. De onder dit hoofdstuk te vermelden van Eyck's heetten van Eyck tot Overbrugge, omdat zij te Rixtel ter plaatse, genaamd Overbrugge, woonden en aldaar o. a. het Blokhuis bezaten, dat er, zooals dat van Liessel (waarover men zie Taxandria XXIII p. 168), zal ge-

Maria van Erp van Lanckveld wede. van Jor Robbrecht de Bever verkocht 2 October 1Ó64 (Schepenreg. van 's Bosch no 445 f. 43) de grondheerlijkheid Miiheeze met het cijnsboek, houtschat, warande, enz., leenroerig aan den Leenhuize van Rixtel, aan Jor Rogier van Broeckhoven als man van Jacquelina van der Cammen.

Sluiten