Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwd geweest zijn om de Meierij van den Bosch tegen de strooptochten der Gelderschen te beveiligen.

De stamvader van dezen tak der familie van Eyck was de op blz. 5 genoemde Peter van Eyck Oerardszoon tengevolge van diens tweede huwelijk met Heylwig, die volgens eene Bossche Schepenakte van 1518 (Reg. n°. 116 f 118) was de dochter van Joost Weels (of Swels), doch volgens eene zelfde akte van 1597 (Reg. n°. 295 f 85 vso) eene van Eyck was; vermoedelijk is deze laatste opgave foutief, zooals dat in de Bossche Schepenakten meermalen het geval is. Ik neem daarom aan dat Heylwig den naam Weels tot familienaam had; hare moeder heette Margaretha van den Berghe, wat ook verklaart hoe het kwam, dat Agnes van den Berghe Willemsdochter volgens laatstgemelde akte haar hare nicht noemde bij haar testament van 1543, waarbij zij haar onder fidei-commissair verband vermaakte een derde in een huis op den Papenhulst te 's Bosch, dat Peter, Oerard, Charles en Margriet, kinderen van Michel van Eyck, den zoon van Peter en Heylwig voornoemd, in 1597 verkochten aan den molenaar Gerard de Vriese Willemszn (Schepenreg. van 's Bosch n°. 295 f 85 vs0).

Peter van Eyck had van zijne vrouw Heylwig Weels tot zoon:

Michiel van Eyck tot Overbrugge, heer van het Blokhuis aldaar, drossaard der Graafschap Megen, 11 December 1571 ingevolge koop van Anna van Steenhuys weduwe van Henrich Creyel beleend met V* eener hofstede, genaamd de hoeve van Eynhoudt, gelegen onder Someren, stierf 7 Juli 1577, werd evenals zijn vrouw in de kerk te Rixtel begraven, h. Magdalena van Vladeracken, overleden 20 Dec. 1602, ') wier moeder eene Steewich was. Na zijnen dood verdeelden

•) Toen zij reeds weduwe van Michiel van Eyck was deelden in 1591 voor Schepenen van Aarle, Beek en Rixtel, zij en haar zoon Peter, die zich ook nog sterk maakte voor zijne broeders en zusters, ter eenre en ]or Rogier van Oudheusden voor zich en zich sterk makende voor zijnen broeder Jan en voor Anna van Oudheusden weduwe van Jor Ardt Cuebei, ter andere zijde eene bouwhoeve, gelegen te Donk onder Beek.

Sluiten