Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeger en vinden de prins van Orange en meer andre Princen en graven alsmeden verschijde dames op de gront neder lagen en aten meden niet anders als broot en kaes en dronken wijn uijt vergulde koppe. De graaf Hompesch was een wijnig daer vandaen en sat halfweegen in sijn cheret de maeltijd te doen. Na een uur tijds de generaels gegeeten hebbende, stijgden sij te paerd en gingen door het leger; de soldaaten ten eersten in het geweer en men sag aenstonds een groot gewelt en leeven.

N.B. Het gesigt van deesen armé is seer fraij en men is niet in staet deselve met het oog uijt te sien en beslaet wel een uur gaens.

Terwijl de generaels in 't leger waeren, quam de adjudantgeneraal het teeken geeven met een witte neusdoek of lapje aen een stokje, opdat de seinschooten souden gedaen werden, hetgeen ook ten eerste geschieden.

Eimediaet daarop schoot men met het kanon, die tusche de intervallen sijn, uijt het leger en begonnen doe met plottons te vuur, evenals smorgens blind geschied is; dit voldeed al mijn verwagting. Als de kanonnen gereet waeren, wierd daer telkens tmede geschooten en duurde dit solang tot de tweede linie weder terug quam en met de voorste linie op eenen lijn stond. Doe werd er halte gehouden en men gaf weeder seijnschooten om een generale decharge te doen, doch ging niet at te wel, terwijl de helft van het leger niet geschoten had. Toen wierd het hervat en ging tamentlijk. Het rolde wat lank, doch sonder tuschenpoosen. Dit gedaen sijnde en ijder op sijn plaets weesende, nam dit spigelgevegt een ijnde De 3 divisieën van elk regiment swenkte weer lix een quart en het leger marcheerde weer af, gelijk het was opgekomen, maer wat schielijker. Het volk was vermoeijt en wij meede; stapte op onse kar en quamen bij de tenten, alwaar onderweg een flessje wijn nam. De major, die wij sagen voorbij passeere, versogt ons weeder ten eeten, dat wij accepteerde. Weeder in de ordinairis tent van Robbeinson

Sluiten