Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

I. Afkomst en Geboorte 9

II. McKinley's Jeugd x3

III. Wat McKinley soldaat maakte 19

IV. Van Recruut tot Majoor 23

V. Voor de Balie en in de Politiek 29

VI. McKinley's Huwelijk en Huwelijksleven. 37

VII. McKinley komt in het Congres 42

VIII. Op en neer en toch boven aan 51

IX. De McKinley Wet 57

X. De Gouverneur van Ohio 63

XI. In Nationale Conventies.—Aan woord en

vrienden trouw 71

XII. McKinley in Politieke Veldtochten ... 75

XIII. Onze Politieke Toestanden juist voor 1896 82

XIV. Het Republikeinsche Platform van 1896 . 89 XV. McKinley wordt genomineerd 96

XVI. Candidaat voor het Hoogste Ambt in ons

Land io4

XVII. Het Presidentschap aanvaard 111

XVIII. De Haven uit 116

XIX. Bimetalisme en Hawaii 121

XX. Hoe de Oorlogswolk ontstond i25

XXI. De Storm breekt los I3°

XXII. Aan het Roer in Oorlogstijd H1

XXIII. De Zeeslag bij Manilla :49

XXIV. De Oorlog in de West Indien 156

XXV. De Vrede met zijn Grootste Vraagstuk.

Imperialisme? l&2

XXVI. Samoa, het Vredes-Congres en nog Iets . 173

XXVII. McKinley en de Boeren 176

XXVIII. Voor de Tweede Maal gekozen 183

XXIX. McKinley's Laatste Daden 188

XXX. Prooi van Sluipmoord en Dood 193

Sluiten