Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leunen op, haren geliefde. „De majoor"—zoo noemde zij haren man ook toen hij president was, als herinnering zeker aan de gelukkige jaren van hun eerste huwelijksleven toen zij met teederen trots vervuld was over de loopbaan van haren man. ,,De majoor"—dien titel sprak zij telkens en telkens uit met teederheid en waardeering in hare stem. Dat is tot prijs van onzen voormaligen president. Hij die in zijne eigene woning bemind is en geacht—hij moet een goed man zijn. Hoe kan het anders? Welk eene lieflijke herinnering voor de arme weduwe nu. Welk een navolgenswaardig voorbeeld voor heel ons volk, nu en ten allen tijde.

Sluiten