Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo over mij gewaakt en voor mij gezorgd heeft dat ik deze lange reis tot het einde toe kon volbrengen zonder een enkel ongeval." Het doet ons goed om dit getuigenis waarin de Heere die krachten geeft, erkend wordt, van hem te vernemen. Allerlei gevleugelde woorden van wijsheid, die men niet zoo licht vergeet, werden door hem op die politieke rondreize uitgesproken. Zie hier enkele:

,,Het kapitaal wil zonder voordeel niet werken evenmin als de werkman zonder loon. Maar—het kapitaal kan wachten op de winsten er van,maar de arbeider kan niet wachten op zijn middagmaal." „Het kapitaal des werkmans is zijn sterke rechterarm en de bekwaamheid van zijn brein en indien die voor een maand of twee, of zes, ongebruikt gelaten worden, dan is er zooveel van het kapitaal des werkmans verloren. Wat wij heden verlangen is dat dit kapitaal belegd en gebnuikt blijve. Gij kunt dit echter niet doen indien gij Europa een deel van ons werk laat verrichten.' „Vermindering van onze eigene productie beteekent vermindering van de aanvraag van Amerikaanschen arbeid. Daar is niets goedkoop voor den Amerikaan dat van Europa komt, indien het ons volk hier werkeloos maakt." „Het duurste ding voor eenig volk is werkeloosheid en armoede."

Sluiten