Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menlijk 292 keurstemmen ten zijnen gunste zouden werpen. Bryan, die het won in 17 staten, zou slechts 155 dezer stemmen erlangen. De populaire meerderheid van McKinley bestond uit 7,206,677 stemmen, een groot aantal meer dan hij zelfs in het gedenkwaardig jaar 1896 verkreeg. Den vierden Maart, 1901, werd onze held ten tweede male ingezworen als president der Vereenigde Staten. Theodore Roosevelt legde voor onzen Senaat den eedvan trouwe plichtsvervulling af. Een nieuw regeeringstijdvak lag nu voor McKinley open zoo 't scheen. Een tijdvak dat meerderen vrede beloofde en nog meerderen bloei voorspelde. Met meer vertrouwen dan ooit zag men hem staan aan het roer van onze staatshulk. Helaas! niet lang zou het duren. Schaars een half jaar en dat roer zou ontzinken aan zijne stervende hand. Hoe heel anders zijn Gods wegen soms dan de onze. Hoe diep soms zijne paden!

Sluiten